ကပ္လွ်က္ကၿခံမွာ ၁၂ ထပ္တိုက္ ေဆာက္ဖို႔လုပ္ေတာ့ ေဘးကတိုက္ ျဖစ္ပ်က္သြားပံုUnited Construction ႏွင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္(ယာ/အံု)/ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္တို႔ ပူးေပါင္းလာဒ္စားၿပီး ျပည္သူမ်ားအားဒုကၡေရာက္ေစရန္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ

ခုျမင္ရတာက်ေနာ့ အသက္၇၀ေက်ာ္၈၀ေက်ာ္မိဘေတြေနထိုင္တဲ့ ၁၅၀ သိမ္ျဖဴလမ္း ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းပါ

ေဘးကပ္လ်က္တိုက္ကို United Construction က ၁၂ထပ္တိုက္ေဆာက္ဖို႔လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစလုပ္ပါတယ္

အဲဒီကုမၸဏီက ဘိုးပိုင္ေတြကို ၁’ ပိုင္ေတြ အေခ်ာင္း ၄၀ေက်ာ္႐ိုက္ပါတယ္ ဒါကို ရန္ကုန္စည္ပင္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ႐ိုက္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ေပ ၅၀x ေပ၆၀ ပတ္လည္ အကြက္ထဲမွာ ႐ိုက္တာပါ

ဒီေတာ့ ကပ္လ်က္ က်ေနာ့မိဘေတြေနတဲ့ ၈ခန္းတြဲ ၂ထပ္တိုက္ကေလးဟာ အက္ကြဲေၾကာင္းေတြ လိုက္ခဲ့ပါတယ္

က်ေနာ့မိဘေတြရဲ႕ အခန္းက သူတို႔ေဆာက္မယ့္ေနရာနဲ႔ ကပ္လ်က္အခန္းပါ

ဒါကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ယာ/အံုဌာနကို တိုင္ၾကားေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ ေခတၱ ရပ္ခိုင္းၿပီး ဆိုးရြားတဲ့ ေနာက္ေဖးမီးဖိုေခ်ာင္အပိုင္းကို ဖ်က္ခ် ျပန္ေဆာက္ေပးဖို႔ ကုမၸဏီက ေျမရွင္/အခန္းရွင္ေတြကိုသေဘာတူခဲ့ပါတယ္ (တိုင္ၾကားရာမွာလဲ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံတိုင္ၾကားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ေသခ်ာလုပ္ပါတယ္)

သေဘာတူညီခ်က္အရ မီးဖို၄ကန္႔(၈ခန္းစာ)မွာ ၁ကန္႔(၂ခန္းစာ)ဘဲ ၿပီးစီးေသးၿပီး က်ေနာ့မိဘေတြရဲ႕အခန္းကိုအဓိကထား ဖာေထးျပဳျပင္ခဲ့ၿပီးပါတယ္

အဲဒီလို ျပင္ၿပီးလို႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အျခားအခန္းေတြကို ဆက္လက္ျပဳျပင္ မီးဖိုေခ်ာင္ကို ျပန္လည္ေဆာက္ဖို႔ လုပ္ခ်ိန္မွာဘဲ ေဘးအေဆာက္အဦရဲ႕ ၾကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနကို ရန္ကုန္စည္ပင္ ယာ/အံုဌာနက လံုးဝလာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီကို ၁၂ထပ္အေဆာက္အဦအတြက္ ဆက္လက္ဘိုးပိုင္႐ိုက္ ေျမႀကီးတူးေဖၚခြင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂လက ေပးခဲ့ပါတယ္

အဲဒီလိုဆက္လုပ္ရာမွာ ပံုမွာျမင္ရတဲ့အတိုင္း ထပ္မံအပ္ကြဲေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဘး နံရံမွာ ၿပိဳက်ေတာ့မယ့္အေနအထားထိျဖစ္လာပါတယ္ ဒီလိုျဖစ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ကို တိုင္ၾကားရာမွာ လာေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ NLD ပါတီမွ အမတ္မ်ားတာဝန္ရွိသူမ်ားကို တိုင္ၾကားမွသာ လာေရာက္ၾကည့္႐ွဳပါတယ္

လက္ရွိမွာ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းမွ လာေရာက္ျကည့္႐ွဳသြားခဲ့ေသာ္လည္း က်ေနာ္၏ညီမျဖစ္သူအား မိုက္႐ိုင္းစြာ လူေသရင္ သိန္းဘယ္ႏွစ္ေထာင္ေလ်ာ္ရမလဲဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ ညီမျဖစ္သူက မမိုက္႐ိုင္းရန္ေျပာမွမိဘမ်ားအတြက္ အိမ္ခန္း ဌားေပးမည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ(၅)ရက္ၾကာ မည္သည့္သတင္းမွ မရရွိေသးပါ

ဒါေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရွိတဲ့United Construction, ရန္ကုန္စည္ပင္(ယာ/အံု) ဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္စည္ပင္တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးၾကဖို႔ ဝိုင္းဝန္းရွယ္ေပးၾကပါ မိတ္ေဆြတို႔

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

UKyaw Zin

Unicode

United Construction ႏွင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္(ယာ/အံု)/ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္တို႔ ပူးေပါင္းလာဒ္စားၿပီး ျပည္သူမ်ားအားဒုကၡေရာက္ေစရန္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ

ခုျမင္ရတာက်ေနာ့ အသက္၇၀ေက်ာ္၈၀ေက်ာ္မိဘေတြေနထိုင္တဲ့ ၁၅၀ သိမ္ျဖဴလမ္း ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းပါ

ေဘးကပ္လ်က္တိုက္ကို United Construction က ၁၂ထပ္တိုက္ေဆာက္ဖို႔လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစလုပ္ပါတယ္

အဲဒီကုမၸဏီက ဘိုးပိုင္ေတြကို ၁’ ပိုင္ေတြ အေခ်ာင္း ၄၀ေက်ာ္႐ိုက္ပါတယ္ ဒါကို ရန္ကုန္စည္ပင္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ႐ိုက္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ေပ ၅၀x ေပ၆၀ ပတ္လည္ အကြက္ထဲမွာ ႐ိုက္တာပါ

ဒီေတာ့ ကပ္လ်က္ က်ေနာ့မိဘေတြေနတဲ့ ၈ခန္းတြဲ ၂ထပ္တိုက္ကေလးဟာ အက္ကြဲေၾကာင္းေတြ လိုက္ခဲ့ပါတယ္

က်ေနာ့မိဘေတြရဲ႕ အခန္းက သူတို႔ေဆာက္မယ့္ေနရာနဲ႔ ကပ္လ်က္အခန္းပါ

ဒါကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ယာ/အံုဌာနကို တိုင္ၾကားေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ ေခတၱ ရပ္ခိုင္းၿပီး ဆိုးရြားတဲ့ ေနာက္ေဖးမီးဖိုေခ်ာင္အပိုင္းကို ဖ်က္ခ် ျပန္ေဆာက္ေပးဖို႔ ကုမၸဏီက ေျမရွင္/အခန္းရွင္ေတြကိုသေဘာတူခဲ့ပါတယ္ (တိုင္ၾကားရာမွာလဲ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံတိုင္ၾကားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ေသခ်ာလုပ္ပါတယ္)

သေဘာတူညီခ်က္အရ မီးဖို၄ကန္႔(၈ခန္းစာ)မွာ ၁ကန္႔(၂ခန္းစာ)ဘဲ ၿပီးစီးေသးၿပီး က်ေနာ့မိဘေတြရဲ႕အခန္းကိုအဓိကထား ဖာေထးျပဳျပင္ခဲ့ၿပီးပါတယ္

အဲဒီလို ျပင္ၿပီးလို႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အျခားအခန္းေတြကို ဆက္လက္ျပဳျပင္ မီးဖိုေခ်ာင္ကို ျပန္လည္ေဆာက္ဖို႔ လုပ္ခ်ိန္မွာဘဲ ေဘးအေဆာက္အဦရဲ႕ ၾကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနကို ရန္ကုန္စည္ပင္ ယာ/အံုဌာနက လံုးဝလာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီကို ၁၂ထပ္အေဆာက္အဦအတြက္ ဆက္လက္ဘိုးပိုင္႐ိုက္ ေျမႀကီးတူးေဖၚခြင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂လက ေပးခဲ့ပါတယ္

အဲဒီလိုဆက္လုပ္ရာမွာ ပံုမွာျမင္ရတဲ့အတိုင္း ထပ္မံအပ္ကြဲေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဘး နံရံမွာ ၿပိဳက်ေတာ့မယ့္အေနအထားထိျဖစ္လာပါတယ္ ဒီလိုျဖစ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ကို တိုင္ၾကားရာမွာ လာေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ NLD ပါတီမွ အမတ္မ်ားတာဝန္ရွိသူမ်ားကို တိုင္ၾကားမွသာ လာေရာက္ၾကည့္႐ွဳပါတယ္

လက္ရွိမွာ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းမွ လာေရာက္ျကည့္႐ွဳသြားခဲ့ေသာ္လည္း က်ေနာ္၏ညီမျဖစ္သူအား မိုက္႐ိုင္းစြာ လူေသရင္ သိန္းဘယ္ႏွစ္ေထာင္ေလ်ာ္ရမလဲဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ ညီမျဖစ္သူက မမိုက္႐ိုင္းရန္ေျပာမွမိဘမ်ားအတြက္ အိမ္ခန္း ဌားေပးမည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ(၅)ရက္ၾကာ မည္သည့္သတင္းမွ မရရွိေသးပါ

ဒါေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရွိတဲ့United Construction, ရန္ကုန္စည္ပင္(ယာ/အံု) ဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္စည္ပင္တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးၾကဖို႔ ဝိုင္းဝန္းရွယ္ေပးၾကပါ မိတ္ေဆြတို႔

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

UKyaw ZinBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*