ေဗဒင္

“ထီစပ္တူထိုးသင့္ မထိုးသင့္” (လကၡဏာဆရာမင္းခန္႕) – Baganthar

“ထီစပ္တူထိုးသင့္ မထိုးသင့္” (လကၡဏာဆရာမင္းခန္႕) (ျမန္မာႏိုင္ငံလကၡဏာဆရာေလာကတြင္) လကၡဏာပညာရပ္ကိုအသက္အငယ္ဆံုး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးလကၡဏာၾကည့္ပရိသတ္၏ {၇၅%}ေထာက္ခံခ်က္ကိုရ႐ွိထားကာ လကၡဏာတြင္ ထီေပါက္ကံပါလာပါက လစဥ္ထီေပါက္သူအမ်ားဆံုးေရြးထုတ္ေပးေသာ

ေဗဒင္

(၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ပူပင္ေသာကေတြ ေပ်ာက္ေစမဲ့ (၁၁)မီးၿငိမ္း ယၾတာ – Baganthar

ဦးစြာပထမ ဆယ့္္တစ္မီးေတြက ဘယ္လိုဟာေတြြလဲဆိုတာရွင္းျပပါမည္။ ၁ ။ ေလာဘမီး – ရာဂမီး – တပ္မက္ရ၍ပူေလာင္ျခင္း

ေဗဒင္

ကားဆြဲေကာင္းေစတဲ့ ယၾတာ – Baganthar

ကားဆြဲေကာင္းေစတဲ့ ယၾတာ တစ္ေန႔သ၌ ဆရာဇင္ေယာ္နီႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ အပတ္စဥ္တိုင္း သြားေနက်ခရီး ျဖစ္ေသာ Sky

ေဗဒင္

ကားဆြဲေကာင္းေစတဲ့ ယၾတာ – Baganthar

ကားဆြဲေကာင္းေစတဲ့ ယၾတာ တစ္ေန႔သ၌ ဆရာဇင္ေယာ္နီႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ အပတ္စဥ္တိုင္း သြားေနက်ခရီး ျဖစ္ေသာ Sky

ေဗဒင္

ကားဆြဲေကာင္းေစတဲ့ ယၾတာ – Baganthar

ကားဆြဲေကာင္းေစတဲ့ ယၾတာ တစ္ေန႔သ၌ ဆရာဇင္ေယာ္နီႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ အပတ္စဥ္တိုင္း သြားေနက်ခရီး ျဖစ္ေသာ Sky

ေဗဒင္

“ျမန္မာျပည္အတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ ျပန္လာမွာပါ” – ဦးေဇယ်ာကို (နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္)

ျမန္မာျပည္အတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ ျပန္လာမွာပါ… ေဇာ္ဂ်ီ ဖယ္ရွားမႈဟာ တဒဂၤပါ…… ယူနီကုတ္စေပၚကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕သုံးခဲ့ ၾကပါတယ္…… အေတာ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားပါတယ္….

ေဗဒင္

ေငြေၾကးအခက္္အခဲမ်ား တစ္သက္တာလုံး ျမင့္မားေစရန္္စီရင္ထားလို႔ရတဲ့ ဓါတ္ယၾတာ

ခုႏွစ္ရက္္ သားသမီးမ်ား ေငြေၾကးကံ တစ္သက္တာလုံး ျမင့္မားေစရန္ စီရင္ထားလို႔ရတဲ့ ဓါတ္ယၾတာ ဒီတစ္ခါေတာ့ မိမိိအတြက္ေငြနံျမင့္ေနေစရန္ တစ္သက္တာပတ္လုံးအတြက္

ေဗဒင္

၃.၁၀..၂၀၁၉ မွွ ၉.၁၀.၂၀၁၉ ထိိ၇ရက္သားသမီး တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္္း

တစ္္ပတ္စာ၇ရက္သားသမီးေဟာစာတမ္းမ်ား (03.10.2019 မွွ 09.10.2019 အထိ) တနဂၤေႏြြ ဒီကာလအတြင္းအလုပ္ေတြကိိုခက္ခဲက်ဥ္းက်ပ္စြာလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရတတ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ခြင့္ယူမႈ ေတြမ်ားေနတတ္ပါတယ္။